You are here: Internets Piesaki Interneta pieslēgumu
LatviešuРусскийEnglish

Ātrs un kvalitatīvs Interneta pieslēgums Ventspilī

Piesaki Interneta pieslēgumu

Internets privātmājām

Vārds, Uzvārds:
Adrese:
Tālrunis:
Tarifs:
Pieslēguma maksa:
Bezvadu maršrutētājs:

Internets juridiskām personām

Kompanijas nosaukums:
Kontaktpersona:
Adrese:
Tālrunis:
Tarifs:
Pieslēguma maksa:
Servisa līmenis:
Piekrišanas apliecinājums
Ar šo apliecinu savu piekrišanu tam, ka SIA “iLink”, reģistrācijas numurs 41203019962, ievāc, izmanto, glabā un dzēš manus personas datus šī pieteikuma aizpildīšanas un turpmāka Pakalpojuma līguma noslēgšanas nolūkiem, līdz brīdim, kad tiek noslēgts Pakalpojuma līgums un nodrošinot, ka datu apstrādē tiek ievērotas Eiropas Savienības un nacionālo normatīvo aktu prasības. Savus personas datus esmu nodevis šī uzņēmuma rīcībā pati/-s. Esmu informēta/-s, ka jebkurā laikā esmu tiesīga/-s prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par manu datu lietošanu, kā arī atsaukt šeit sniegto piekrišanu un prasīt savu datu dzēšanu.

Meklēšana